Preventie en Diagnostiek
Voorkomen is beter dan genezen. Hoe voorkomt u ongevallen en verzuim? Een preventief uitgevoerde RI & E vormt vaak de basis voor een efficiënt en adequaat verzuim managementbeleid Bij een ziekmelding inventariseert een casemanager of onze verzuimbegeleider meteen of er aanleiding is om actie te ondernemen en zo ja, welke actie voor directe interventie en/of aanvullende diagnostiek.
Interventie: de juiste zorg op het juiste moment
Ieder mens en iedere ziekmelding is anders. Daarom geen standaard proces, maar maatwerk vanaf dag 1, inclusief de mogelijkheid tot behandelen! Het voeren van regie en het inzetten van bewezen interventies in een vroeg stadium zijn de sleutel tot snel herstel.
Reintegratie: herstel naar werk vanuit gezondheid
All INArbo verleent haar dienstverlening vanuit instellingen voor welzijn en gezondheid, waar iedereen op inspirerende wijze bezig is met gezondheid en life style. Dat het écht iets met je doet merk je als je een van de locaties binnen stapt. Werken vanuit de context 'gezond zijn' is veel effectiever!

Inderdaad! U krijgt een vaste bedrijfsarts aan uw bedrijf gekoppeld.

Wij hebben relatief lage overhead, onze dienstverleners zijn persoonlijk bereikbaar en onze policy is om u bij niet standaard verzuim binnen 48 uur te informeren over de diagnostiek, het plan van aanpak en de te verwachten verzuimduur van uw medewerker.

Het beschikbaar hebben van 110 vestigingen waar bedrijfsartsen en fysiotherapeuten in samenwerking het verzuim snel en direct kunnen aanpakken. Uw medewerker wordt daardoor dichtbij de werkplek voor een spreekuur uitgenodigd en ook de behandeling is vlak in de buurt van woon- of werkplek. En dat scheelt toch tijd...

Doordat we vaak binnen 48 uur met diagnostiek en behandeling starten, zonder wachtlijst, zit uw werknemer niet onnodig thuis. En iedere besparing op een verzuimdag (TNO; € 300 per dag) telt!

All InArbo Media

Download All inArbo Brochure

Download de brochure

...en sla ons aanbod er nog eens rustig op na.

Onze Partners

Tri-Plus
Bezoeken
Advocaten
Bezoeken
Villa Uitzicht
Bezoeken
Villa Uitzicht
Bezoeken