Preventie en Diagnostiek
Voorkomen is beter dan genezen. Hoe voorkomt u ongevallen en verzuim? Een preventief uitgevoerde RI & E vormt vaak de basis voor een efficiënt en adequaat verzuim managementbeleid Bij een ziekmelding inventariseert een casemanager of onze verzuimbegeleider meteen of er aanleiding is om actie te ondernemen en zo ja, welke actie voor directe interventie en/of aanvullende diagnostiek.
Interventie: de juiste zorg op het juiste moment
Ieder mens en iedere ziekmelding is anders. Daarom geen standaard proces, maar maatwerk vanaf dag 1, inclusief de mogelijkheid tot behandelen! Het voeren van regie en het inzetten van bewezen interventies in een vroeg stadium zijn de sleutel tot snel herstel.
Reintegratie: herstel naar werk vanuit gezondheid
All INArbo verleent haar dienstverlening vanuit instellingen voor welzijn en gezondheid, waar iedereen op inspirerende wijze bezig is met gezondheid en life style. Dat het écht iets met je doet merk je als je een van de locaties binnen stapt. Werken vanuit de context 'gezond zijn' is veel effectiever!

In grote lijnen bestaat deze uit twee zaken. Naast het aansluitabonnement werken wij uitsluitend met spreekuren, zonder verdere kosten daarnaast. Met tevens voorzieningen welke vanuit de zorgverzekeraar worden vergoed, dus zonder meerkosten. In de standaard aansluitmodule met daarin onze basisvoorzieningen, vindt u bovendien een aantal interessante gratis extra’s terug.

We bieden daarmee een pakket met daarin als extra, in vergelijking met de meeste standaard arbo- pakketten, voor 1 uur gratis juridisch advies, snelle toegang tot medisch specialisten en mri en overal in Nederland fysiotherapie binnen 48 uur. En, zeker zo belangrijk, geen meerkosten voor bijvoorbeeld een jaarlijks verzuimoverzicht of een probleemanalyse.

Tenslotte onderscheiden we ons met: geen dure uurconsulten maar uitsluitend kosten op basis van werkelijk besteedde tijd, waarbinnen vaak al de meest relevante informatie bij ons bekend kan zijn. Slechts in die gevallen waarbij sprake is van een gecompliceerde casuïstiek zou eventueel een langere inzet van een van onze juridische of medische specialisten aan de orde kunnen zijn.

Niet onbelangrijk: wij zijn als zorgverlener en jurist in de meeste gevallen snel, persoonlijk en rechtstreeks voor u bereikbaar.

All InArbo Media

Download All inArbo Brochure

Download de brochure

...en sla ons aanbod er nog eens rustig op na.

Onze Partners

Tri-Plus
Bezoeken
Advocaten
Bezoeken
Villa Uitzicht
Bezoeken
Villa Uitzicht
Bezoeken