Preventie en Diagnostiek
Voorkomen is beter dan genezen. Hoe voorkomt u ongevallen en verzuim? Een preventief uitgevoerde RI & E vormt vaak de basis voor een efficiënt en adequaat verzuim managementbeleid Bij een ziekmelding inventariseert een casemanager of onze verzuimbegeleider meteen of er aanleiding is om actie te ondernemen en zo ja, welke actie voor directe interventie en/of aanvullende diagnostiek.
Interventie: de juiste zorg op het juiste moment
Ieder mens en iedere ziekmelding is anders. Daarom geen standaard proces, maar maatwerk vanaf dag 1, inclusief de mogelijkheid tot behandelen! Het voeren van regie en het inzetten van bewezen interventies in een vroeg stadium zijn de sleutel tot snel herstel.
Reintegratie: herstel naar werk vanuit gezondheid
All INArbo verleent haar dienstverlening vanuit instellingen voor welzijn en gezondheid, waar iedereen op inspirerende wijze bezig is met gezondheid en life style. Dat het écht iets met je doet merk je als je een van de locaties binnen stapt. Werken vanuit de context 'gezond zijn' is veel effectiever!

Stelt u zich eens voor. De regie voeren over uw eigen arbodienstverlening. Met de beschikking over een team van medisch specialisten, mri diagnostiek, psychologen en fysiotherapeuten. Direct binnen 48 uur voor u inzetbaar door heel Nederland. En bovendien vaak de helft goedkoper dan uw huidige dienstverlener. Te mooi om waar te zijn denkt u? Ga dan vrijblijvend het gesprek aan met allinarbo. En laat u net als onze andere klanten overtuigen!

Onze Visie

De kracht van een bedrijf wordt bepaald door de vitaliteit van de medewerkers. Om vitaal te blijven of te worden moet je zorgen voor goede mensen om je heen, ieder met hun eigen specialiteit. Middels een multidisciplinair netwerk van professionele deskundigen die te allen tijde kunnen worden ingezet en waar mogelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Gericht op snelle actie, persoonlijke benadering en structurele oplossingen om mensen op weg te helpen.

Uw OR & All InArbo

In gesprek met Bart van der Voort

AllinArbo is sinds 2008 actief en heeft zich naast het formeel wettelijke kader gespecialiseerd in meer praktische thema's als duurzame inzetbaarheid, voorkomen van verzuim, en arbeidsomstandigheden.

Wij nemen u graag even kort mee voor een introductie van AllinArbo met een van de beide directeuren, Bart van der Voort.

promo video

All InArbo Media

Download All inArbo Brochure

Download de brochure

...en sla ons aanbod er nog eens rustig op na.

Onze Partners

Tri-Plus
Bezoeken
Advocaten
Bezoeken
Villa Uitzicht
Bezoeken
Villa Uitzicht
Bezoeken