Preventie en Diagnostiek
Voorkomen is beter dan genezen. Hoe voorkomt u ongevallen en verzuim? Een preventief uitgevoerde RI & E vormt vaak de basis voor een efficiënt en adequaat verzuim managementbeleid Bij een ziekmelding inventariseert een casemanager of onze verzuimbegeleider meteen of er aanleiding is om actie te ondernemen en zo ja, welke actie voor directe interventie en/of aanvullende diagnostiek.
Interventie: de juiste zorg op het juiste moment
Ieder mens en iedere ziekmelding is anders. Daarom geen standaard proces, maar maatwerk vanaf dag 1, inclusief de mogelijkheid tot behandelen! Het voeren van regie en het inzetten van bewezen interventies in een vroeg stadium zijn de sleutel tot snel herstel.
Reintegratie: herstel naar werk vanuit gezondheid
All INArbo verleent haar dienstverlening vanuit instellingen voor welzijn en gezondheid, waar iedereen op inspirerende wijze bezig is met gezondheid en life style. Dat het écht iets met je doet merk je als je een van de locaties binnen stapt. Werken vanuit de context 'gezond zijn' is veel effectiever!
MODULE 1VERZUIM-EN ARBOPAKKETSTANDAARD AANSLUITMODULETARIEF
Aansluitkosten Per medewerker Prijs afhankelijk van aantal medewerkers en verzuim percentage
  Inclusief:    
  Verzuimregistratiesysteem  Digitaal, gekoppeld aan PZ database bedrijf
  Directe toegangkelijkheid  Bedrijfsarts, Bedrijfsjurist, Bedrijfsfysiotherapie 
  Snelle toegang tot:
  • Abonnement NL netwerk Fysiofirst
  • Juridische ondersteuning
MRI, Neurochirurgie, Orthopedie  X
  Binnen 48 uur in Nederland fysiotherapie X
  Eerste uur gratis X

 
Spreekuren (*) Bedrijfsjurist Juridisch spreekuur (*) €150,-
  Bedrijfsarts Spreekuur (*) €165,-
  Bedrijfsarts Probleem Analyse (inclusief in abonnement) X
  Bedrijfsfysiotherapeut Spreekuur arbeidsergonomie en preventie (*) €120,-

Interventies Fysiotherapie Aanvullende verzekering Geen (meer) kosten

Overigen Probleemanalyse Onderdeel verzuimregistratiesysteem Geen (meer) kosten
  1ste jaars evaluatie Onderdeel verzuimregistratiesysteem Geen (meer) kosten
  Verzuimoverzichten Onderdeel verzuimregistratiesysteem Geen (meer) kosten
  Case Management door Case Manager All INArbo In overleg met opdrachtgever, uitvoering in verschillende mogelijkheden  
       
 MODULE 2VERZUIM-EN ARBOPAKKET PLUSDIX MODULE (INCL. MODULE 1)TARIEF
  Inzet DIX Duurzame Inzetbaarheids Scan (ism TNO) €22,-
  Bedrijfsscan DIX Bedrijfsscan €37,50,-

All InArbo Media

Download All inArbo Brochure

Download de brochure

...en sla ons aanbod er nog eens rustig op na.

Onze Partners

Tri-Plus
Bezoeken
Advocaten
Bezoeken
Villa Uitzicht
Bezoeken
Villa Uitzicht
Bezoeken